Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ECO-job

25 jaar ECO-job! Specialist in Milieubanen

 

Een beter milieu begint bij ECO-job!

Contact
Snel zoeken
Bekijk alle vacatures

ECO-job is gespecialiseerd in de volgende werkvelden:

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging schrijf u dan in en kijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u op zoek naar een ervaren milieuprofessionals neem dan direct contact met ons op, zodat wij de juiste match voor u kunnen realiseren.

Bodem
Binnen het werkveld bodem zijn onze specialisten o.a. milieutechnisch veldwerkers, milieukundig begeleiders, projectmedewerkers, adviseurs, projectleiders en DLP’ers. 

Handhaving
Op het gebied van handhaving hebben wij voornamelijk toezichthouders en handhavers milieu(wetgeving), veelal voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Hierin zijn meerdere specialisaties mogelijk, bijvoorbeeld Wabo, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit, Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet. 

Milieumanagement
Binnen het werkveld milieumanagement leveren wij o.a. consultants en adviseurs voor het opstellen, implementeren en auditing van milieumanagementsystemen. Hier vallen ook adviseurs onder die zich o.a. bezig houden met het in kaart brengen van en toetsing aan de relevante wet- en regelgeving. 

Ecologie
M.b.t. het werkveld ecologie zijn onze voornaamste functies projectmedewerker, adviseur en projectleider. De ecologische medewerkers kunnen zowel binnen als buiten actief zijn. ECO-job beschikt ook over een groot netwerk van specialistische inventarisatiemedewerkers (bijvoorbeeld op het gebied van flora, vogels, vleermuizen) die tijdens het flora- en faunaseizoen ingezet kunnen worden. Tevens specialisten op het gebied van de groene wet- en regelgeving.

Water
Binnen het werkveld water zijn onze specialisten o.a. adviseurs, veldwerkers, projectmedewerkers, projectleiders.

Duurzaamheid & Energie
Duurzaamheid is een breed begrip welke vaak wordt omschreven aan de hand van de People, Planet en Profit theorie. Wij bemiddelen o.a. adviseurs die zich bezig houden met duurzaam ondernemen, klimaat, duurzaam saneren, cradle to cradle, grondstoffen-, rest- en afvalstromen, duurzame energie en co2-uitstoot. 

Lucht
Binnen het werkveld lucht bemiddelen wij vooral adviseurs, modelleurs en meettechnici die zich bezig houden met zowel de industriële als agrarische luchtverontreiniging . Onze kandidaten zijn goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en onderwerpen zoals stikstof, fijnstof, emissies en de luchtkwaliteit. 

Geluid
Binnen het werkveld geluid/ akoestiek zijn het vooral adviseurs en meettechnici die wij bemiddelen Zij werken aan uiteenlopende geluidsprojecten van industrie-, weg- en railverkeerslawaai. 

Veiligheid
M.b.t. veiligheid werken wij gezamenlijk met ons zusterbedrijf ISO-point (gespecialiseerd in de QHSE branche). Gezamenlijk bemiddelen wij o.a. Middelbaar en Hogere Veiligheidskundige. 

Ruimtelijke Ordening
Binnen het werkveld ruimtelijke ordening bemiddelen wij o.a. beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, adviseurs, juristen, planologen, medewerkers ruimte voor zowel adviesbureaus als overheidsinstanties. 

Milieutechnisch Veldwerk
ECO-job heeft een groot landelijk netwerk van milieutechnisch veldwerkers die op zoek zijn naar een baan of naar een nieuwe uitdaging in de uitvoering van (water)bodemonderzoek. Het ervaringsniveau varieert van junior tot zeer ervaren veldwerkers die in bezit zijn en/of kennis hebben van de SIKB BRL's 1000, 2000 en 6000. Naast milieutechnisch veldwerkers kent ECO-job ook veel archeologische en ecologische veldwerkers. 

Vergunningverlening
Binnen dit werkveld bemiddelen wij o.a. vergunningverleners die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Het zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van milieu, bodem en groene wetten. 

Overig
Voorgaande werkvelden zijn voorbeelden waarin wij bemiddelen. Staat uw werkveld er niet tussen maar heeft het een groot milieucomponent, dan gaan wij ook graag voor u aan de slag!

Share

Facebook Twitter LinkedIN Google Plus Share
ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close