Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ECO-job

Een beter milieu begint bij ECO-job!

Contact

Schrijf je in: flora & faunaseizoen 2024

Vacature

Snel zoeken
Vacatures
inRegio Delft
inRegio Arnhem
inRegio 's-Hertogenbosch
inRegio Rotterdam
Bekijk alle vacatures

Aan het werk met... Romuald te Molder

Romuald te Molder is als coördinator gegevensbeheer Emissieregistratie werkzaam voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

Wat houdt de Emissieregistratie precies in?

De Emissieregistratie, die in beheer is bij het RIVM, is de officiële gegevensbron voor zowel Europese als mondiale milieuverplichtingen waarop Nederland wordt 'afgerekend'. Daaronder vallen bijvoorbeeld het Kyoto Protocol (broeikasgassen), de National Emission Ceilings (NEC, verzurende stoffen en fijnstof) en de Kaderrichtlijn Water (KRW, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen). In totaal hebben we gegevens over zo’n 350 stoffen. Via onze website www.emissieregistratie.nl kunnen die op lokaal, regionaal of landelijk niveau bekeken worden en alle cijfers zijn voor iedereen vrij beschikbaar en toegankelijk. Gegevens uit de Emissieregistratie zijn ook de basis voor luchtkwaliteitsmodellen die door overheden worden gebruikt om te kijken of (bouw)projecten al dan niet door kunnen gaan. Voorbeelden daarvan zijn het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Programmatische Aanpak Stikstof, die komend jaar van start gaat.

Sinds wanneer ben je werkzaam voor het RIVM?

Sinds 2003. Doordat ik in 2006 al drie tijdelijke contracten achter de rug had, bleek het vanwege de Flexwet niet mogelijk om mijn overeenkomst met het RIVM opnieuw met een jaar te verlengen. Vervolgens is besloten om ECO-job te benaderen en sindsdien verzorgt ECO-job mijn detachering bij het RIVM.

Wat is jouw rol als coördinator gegevensbeheer?

Bij het RIVM zijn we zelf niet rechtstreeks betrokken bij het meten van alle emissies, maar we zijn wel het centrum waar alle emissiegegevens binnenkomen. Als coördinator gegevensbeheer zorg ik ervoor dat we op tijd over alle benodigde emissiegegevens beschikken en dat er ook cijfers op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, waterkwaliteit en bevolkingssamenstelling worden verzameld om een beeld te krijgen van de verdeling van emissies over Nederland. Ik heb daarom veel contact en overleg met mensen van andere organisaties om deze gegevens te verkrijgen.

Ben je ook vakinhoudelijk betrokken bij de Emissieregistratie?

Ja, naast mijn coördinerende rol houd ik me ook bezig met de verwerking van gegevens. Dat doen we met behulp van GIS, waarmee we kaarten maken om de ruimtelijke verdeling van emissies in Nederland weer te geven. De vertaling van emissiegegevens naar een ruimtelijke verdeling is een complex proces. Daarom beginnen we al in december met het maken van de planning hiervoor. Na een laatste controle in het voorjaar komen we altijd in mei of juni met de cijfers naar buiten.

Wat bevalt jou het meest aan je functie?

Vooral de afwisseling spreekt me erg aan. Mijn rol is zowel coördinerend als inhoudelijk. Enerzijds spreek ik veel met organisaties, waardoor ik hoor wat er allemaal leeft en welke onderzoeken er plaatsvinden. Anderzijds ben ik inhoudelijk bezig met GIS voor het maken van kaarten. Dat vind ik leuk om te doen, want van huis uit ben ik fysisch geograaf.

Welke ambities heb je voor de lange termijn?

Ik wil in ieder geval graag werkzaam blijven binnen het vakgebied milieu en als het even kan ook met ruimtelijke informatie bezig zijn. Er zijn momenteel zoveel ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke data en ik verwacht dat er ook de komende jaren veel gaat veranderen. Daardoor blijft dit werkveld me boeien.

ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.