Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ECO-job

Een beter milieu begint bij ECO-job!

Contact

Schrijf je in: flora & faunaseizoen 2024

Vacature

Snel zoeken
Vacatures
inRegio 's-Gravenzande
inRegio Schiedam
inRegio Rotterdam
Bekijk alle vacatures

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

bron: InfoMil

In de Staatscourant van 26 november 2015 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit geplaatst. Deze wijziging treedt op 1 januari 2016 in werking. De belangrijkste aanpassingen zijn op het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet, de introductie van het zogenaamde 'meester-gezel'-principe voor de werkzaamheden milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen en veldwerk, verlenging van de overgangstermijn voor polymeerbeton en de actualisatie van de normdocumenten.

Een aantal wijzigingen van de Regeling bodemkwaliteit omschrijven we hier wat uitgebreider. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen we naar de publicatie in de Staatscourant.

De verwijzingen naar normdocumenten in bijlage C zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe beoordelingsrichtlijn toegevoegd. Dit betreft de BRL 9339 over de milieuhygiënische kwaliteit van duurzaam waterglasgebonden grond voor in situ toepassing in bouwkundige en civieltechnische werken.

In bijlage C zijn drie voetnoten toegevoegd over de werkzaamheden milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen en veldwerk. Hierdoor is het voortaan mogelijk dat een geregistreerde medewerker van een erkend bedrijf zich bij het verrichten van bepaalde handelingen laat assisteren door een niet voor die handelingen geregistreerde persoon via het zogenaamde 'meester-gezel'-principe.

In verband met de Europese Verordening bouwproducten (de zogenaamde CPR) zijn aanpassingen in bijlage C doorgevoerd. Voor bouwproducten in de zin van de verordening is geen ruimte meer voor nationale regels, keuringen en keurmerken, indien op grond van de verordening voor een bouwproduct geharmoniseerde normen zijn vastgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun essentiële worden bepaald.

Diverse aanpassingen met betrekking tot het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet zijn doorgevoerd. Zo zijn verduidelijkingen aangebracht over het opstellen en moment van toetsen van de bodemkwaliteitskaart en is de maximale geldigheidsduur van een bodemkwaliteitskaart vastgelegd. Onder andere artikel 4.3.5. en bijlage M zijn hiervoor gewijzigd. In verband met het aflopen van de overgangsregeling voor barium, kobalt en molybdeen zijn diverse onderdelen van bijlage M gewijzigd en is de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten via een wijzigingsblad gewijzigd.

Zie voor meer informatie over deze wijzigingen het eerdere nieuwsbericht over de Wijziging van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten.

In bijlage G III tabel 4 is een kolom met titels gecorrigeerd.
De overgangstermijn uit artikel 5.1.8. tweede lid voor de samenstellingswaarden voor benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xylenen (som) voor in polymeerbeton is verlengd tot 1 januari 2021.

ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.